Forside Gå til hovedsite
 
Små virksomheder skal samarbejde om byggeopgaver
 

Hvis små håndværksvirksomheder fortsat ønsker at byde på offentlige opgaver, kan de gøre sig selv en stor tjeneste: Lær at samarbejde! Sådan er beskeden fra økonom Mads Engberg, der er Håndværksrådets udliciteringsekspert.

Af Martin Kalkerup, Håndværksrådet

»Ganske som frygtet før kommunesammenlægningerne ser vi nu, at kommunerne er blevet tilbageholdende med at handle med små og mellemstore håndværksmestre. De køber oftere ind efter mottoet »Stort er godt«, og det rammer rigtig mange små byggevirksomheder lige nu«, siger Mads Engberg, fra Håndværksrådet.

Kommunesammenlægningen indebærer den oplagte risiko, at offentlige indkøbskontrakter kommer til at omfatte betydeligt større leverancer end hidtil. Dermed bliver det sværere for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) at løfte sådanne opgaver. Det kan fx dreje sig om opgaver med vedligeholdelse og reparation af offentlige bygninger og hele vejen til leverancer af mad til plejehjem, hjemmepleje eller rengøring.

Gør det let for kommunen!
Kommunalreformen har gjort det lidt sværere at komme ind i varmen for rigtig mange håndværksmestre.

»Det er simpelthen lettere for kommunens embedsmænd at handle med en enkelt leverandør. Hvis små virksomheder sammen kan tilbyde samme nemme løsning som storentreprenøren, er de rigtig, rigtig godt stillet«, understreger Mads Engberg.

Derfor er små håndværkere er nødt til at blive endnu skarpere til at samarbejde med andre faggrupper, så de sammen kan levere et tilbud.

Mere viden om virksomhedssamarbejder
Hvis mindre virksomheder slår sig sammen, kan de i fællesskab byde på større opgaver, end den enkelte selv formår. Samarbejde styrker virksomhedernes konkurrenceevne og kan samtidig være med til at udvikle de enkelte virksomheder.

»Der er flere indlysende fordele ved at samarbejde, men ofte er andre håndværksmestre jo både konkurrenter og kolleger. Og så er det langt fra nogen let sag at indlede et samarbejde. Derfor har vi udviklet enkle værktøjer, som håndværksvirksomhederne kan støtte sig til«, siger Anne Holm Sjøberg.

Værktøj til samarbejder
Håndværksrådet har udgivet 3 pjecer om samarbejde mellem virksomheder:

• I pjecen »Sådan har vi gjort« fortæller 6 virksomheder om deres erfaringer fra 6 forskellige samarbejder.

• Pjecen »Sådan kommer du selv i gang« beskriver de fordele, der er ved at samarbejde, og de emner, man bør overveje, når man skal tage stilling til, om man vil indgå i et samarbejde med andre.

• Pjecen »Samarbejdsaftalen« kigger på temaer og spørgsmål, man som minimum bør tage stilling til ved indgåelse af en samarbejdsaftale.

Du finder de tre pjecer på Håndværksrådets hjemmeside ved at gå på forsiden at gå ind Publikationer/værktøjer/links. – Du kan også ringe til Helle Glass på tlf. 33 93 20 00 og få tilsendt pjecerne.

Hvad gør Håndværksrådet?
Håndværksrådet udarbejdede for et par år siden pjecen 13 gode råd til kommunerne. Ideen var at gøre kommunerne opmærksomme fordele ved at give lokale håndværkere rimelig mulighed for at arbejde for kommunerne. Rådene kan ses på Håndværksrådets hjemmeside www.hvr.dk.

Møder med kommuner 
Håndværksrådet afholder møder i landets mange lokale Håndværker- og industriforeninger med kommunernes folk. Det sker for at gøre opmærksom på de fordele, der kan være ved at udbyde kontrakter af et sådant omfang, at SMV’er kan være med.

Højere tærskelværdier – mindre bøvl
På EU-plan arbejder Håndværksrådet for at få at hævet tærskelværdierne for det offentliges pligt til at udbyde indkøb af varer og tjenesteydelser efter EU-reglerne. Vi vil hæve tærskelen fra de nuværende 1-1½ mio. kr. til 7,5 mio. kr. Det vil mindske kommunernes tilskyndelse til at centralisere deres indkøb af varer, der ligeså godt eller bedre kunne leveres af mindre virksomheder.

Lettere at få kontrakt
Håndværksrådet arbejder samtidig for at få det offentlige til at tilrettelægge udbud, så det bliver lettere for SMV’er at få kontrakter med SKI, som så kan benyttes af landets kommuner, hvis de ikke ønsker selv at forestå EU-udbud eller ikke ønsker at imødekomme SMV’er ved at tilrettelægge deres udbud ud fra hensyntagen også til den gruppe af virksomheder.

Mads Engberg, økonom i Håndværksrådet.
 
 
Søg artikler: