Forside Gå til hovedsite
 
Stop for ny vindkraft på land
 

Formanden for Vindmølleindustrien mener, at en ny særlov diskriminerer ejere af vindmøller og giver naboer særlige rettigheder til erstatning. 

Den kommende lov til fremme af vedvarende energi vil medføre en væsentlig hindring for nyudbygning af vindkraft efter 2010. Dermed får Danmark svært ved at leve op til de danske EU-målsætninger for vedvarende energi.  

Det forudser Vindmølleindustriens formand Peter Brun, mens forhandlingerne om udformningen af den kommende erstatningsordning går ind i den afgørende slutfase.  

»Vi har i hele processen givet klart udtryk for, at vi står helt uforstående overfor, at der indføres en særlov, der diskriminerer vindmølleejere, og giver naboer særlige rettigheder til erstatning, selvom alle afstands- og miljøkrav i planlovgivning er overholdt. Den slags ordning findes ikke for nogen anden type industriel aktivitet i Danmark, eller for den sags skyld i noget andet land i verden.«

»Det er samtidig en uheldig ny praksis for planlægningen af nødvendig og meget vigtigt infrastruktur, i lyset af de udfordringer som det danske samfund står overfor klima- og energimæssigt de kommende år,« siger Peter Brun.

Tre principper
Peter Brun fortsætter: »Vindmølleindustrien bliver selvfølgelig nødt til at tage til efterretning, at erstatningsordningen kommer, men ingen skal være tvivl om, at vi langt fra er tilfredse med den måde, reglerne ser ud til at blive udformet på. Vi har fra starten af forhandlingerne fremhævet tre centrale principper, hvis en erstatningsordning overhovedet skal fungere i praksis: Den skal være gennemsigtig og enkel at administrere, den skal være klart afgrænset og der skal være sammenhæng til praksis på andre typer af infrastruktur- og industrianlæg. De tre principper lever den aktuelle udformning desværre ikke op til, og vi forudser, at der ikke vil blive opstillet nye møller på land i Danmark under denne særordning.  

Vi vil derfor opfordre til, at erstatningsordningens konsekvenser for Danmarks mulighed for opfyldelse af EU’s målsætninger for vedvarende energi følges tæt af klima- og energiministeren, hvis den vedtages som beskrevet p.t. Derudover må vi opfordre til, at den politiske beslutning om en erstatningsordning under alle omstændigheder løbende evalueres og politisk revurderes om et år.«

ole@ds-net.dk

 
 
Søg artikler: