Forside Gå til hovedsite
 
Storinvestor bag havneplan i Fredericia
 

Realdania er i øjeblikket involveret i en lang række såkaldte flagskibs-projekter. Fonden pumper milliarder i dansk byggeri, men finanskrisen har kostet dyrt på grund af fondens store beholdning af Danske Bank-aktier.

Af Lars Abild

300 millioner kroner er et pænt stort beløb for de fleste, men omvendt er prisen for at købe grunde på Fredericia Havn et yderst beskedent beløb for fonden Realdania. Egenkapitalen viste hele 27,6 milliarder, da 2007 regnskabet blev gjort op.

Med omhu vælger fonden, hvilke flagskibsprojekter, den deltager i. Kulturhavn Kronborg, Inderhavn i Århus og eksperimenterende boliger på Christiania er blot nogle af dem.

Fondens formål er udover at donere naturligvis også at få sin enorme formue til at vokse.

Fondens investeringsstrategi er sat i verden for at:

»at maksimere det langsigtede formueafkast under hensyntagen til lav risiko for permanente tab.«

Fonden er voldsomt eksponeret i Danske Bank. Som en af de absolut største aktionærer ejer den 11,8 procent af bankens aktier. Allerede 2007 var langt fra en dans på roser. Tabet på Danske Bank-aktien blev på 3,5 milliard kroner. Afkastet af andre investeringer fik reduceret underskuddet til 2,6 mia. kr.

Nok er ATP fondens investeringer af en ganske anden størrelse, men her fik man dog et overskud i 2007 på 10 mia. kr. Altovervejende investeringer spredt i forskellige danske aktier ved såkaldt risikospredning.

For Realdanias vedkommende hører det med, at der i gennemsnit er tjent 3,3 mia. kr. i perioden 2003 – 2006 på at investere. Men nu går den anden vej. 54 procent af fondens aktiver er Danske Bank-aktier.

Danske Bank
Umiddelbart ser det ud til, at Realdanias tab i 2008 på Danske Bank risikerer at nærme sig det dobbelte i forhold til året før. Det præcise tal er svært. Aktien er styrtdykket hen over året, og Realdania offentliggør ikke forventninger ved halvåret.

Adm. direktør Flemming Borreskov mener, at investeringen skal ses i lyset af, at Realdania blev stiftet med en meget stor aktiepost i Danske Bank, da den opkøbte aktiviteterne indenfor realkreditinstitut, hvorefter fonden blev stiftet for snart otte år siden.

»Som bekendt er Realdanias ejerandel i Danske Bank historisk betinget. Siden Realdania startede sit nye liv i begyndelsen af oktober 2000, har vi derfor udvidet antallet af aktivklasser fra én til fem og antallet af porteføljer fra to til 29. I samme periode har vi reduceret andelen af Danske Bank-aktier fra oprindeligt knap 20% i 2000 til 11,8% i dag.«

Endvidere peger direktøren på, at Realdania har en lang investeringshorisont og at aktiemarkedet er »volatilt«. Altså at det svinger.

»Derfor skal fondens afkast på investeringer ses over en længere periode og ikke, hvordan de ser ud lige pt. I lighed med øvrige europæiske og internationale banker er Danske Bank således ramt på kursen af denne finansielle turbulens,« tilføjer han.

En af de endnu større aktionærer i Danske Bank end Realdania er Danmarks største koncern Maersk.

Formuen
Realdania risikerer et samlet tab på Danske Bank aktien på op imod otte milliarder på to år. Om investeringen i Danske Bank oplyser Realdania, at det har været fem gode år. I foråret fik man 700 mio. kr. i udbytte. En bedre rente end obligationsinvesteringerne. Realdanias formue varierer ganske meget over tid. I 2000 var den på godt 17 mia. i egenkapital. Ved seneste årsskifte 27,6 mia.

Samlet ser det sådan ud for adm. direktør Flemming Borreskov:

»Så selvom der efterfølgende er sket kursreguleringer, bl.a. på Danske Bank aktien, så er Realdanias kapital altså vokset væsentligt siden 2000. Det er vigtigt for det samlede billede, at vi i samme periode har brugt godt 9 mia. kr. på det bygwgede miljø i Danmark, enten som rene uddelinger eller som filantropiske investeringer, og vi har betalt 2 mia. kr. i skat.«

Realdania
Realdania har til formål at øge livskvaliteten gennem det byggede miljø til gavn for alle i Danmark. Realdania støtter projekter inden for de tre B’er: Byen, Bygningsarven og Byggeriet.

Realdania ønsker at bidrage med værdier til samfundet i form af projekter og viden og i samarbejde med andre gennem partnerskaber og netværker.

I øjeblikket er Realdania involveret i 40 større flagskibsprojekter og 230 almindelige projekter over hele landet til en samlet projektsum på 5,5 mia. kr. Heraf finansierer Realdania 2,1 mia. kr.

Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania.
Fonden vælger med omhu hvilke flagskibsprojekter, den deltager i. Kulturhavn Kronborg er et af dem.
 
 
Søg artikler: