Forside Gå til hovedsite
 
Tillykke til Vestjylland og den bæredygtige transport
 

Klima- og Energiminister Connie Hedegaard tankede brint bil ved åbningen af ny tankstation i sidste måned i Ringkøbing.

Af Ove Folmer Jensen, Energi- & Miljøkonsulent, DS.

I dagens Danmark er transport årsag til mere end 25 procent af den samlede udledning af drivhusgasser. Netop på transportområdet er der derfor behov for afprøvning og implementering af bæredygtige energiteknologier, når målsætningen om en reduktion på 20 procent af den samlede CO2- udledning inden 2020 skal indfries.

Hydrogen Link Vestjylland
»Det glæder mig, at Hydrogen Link Vestjylland igangsætter en afprøvning af elektrisk transport baseret på batterier og brintdrevne brændselsceller,« sagde Klima- og Energiminister Connie Hedegaard ved åbningen af den første brinttankstation i Ringkøbing den 24. september:

»Ved Klimatopmødet med det danske værtskab i 2009 er det vigtigt, at Danmark kan vise resten af verden energiteknologier baseret på vedvarende energi. Her skal vi gå foran, og Hydrogen Link Vestjylland er et konkret, bæredygtigt og dansk initiativ.

Det er meget positivt for området, at den satsning som Vestjylland såvel som resten af Danmark og Skandinavien har på brintteknologi på transportområdet også har omverdenens bevågenhed. Her tænker jeg ikke mindst på den meget vigtige faktor og medspiller, bilindustrien.

Organiseringen i Hydrogen Link Vestjylland som et offentligt privat samarbejde er unik og vigtig i den fremadrettede udvikling og fremme af bæredygtige teknologier og løsninger i Danmark. Jeg er derfor glad for, at Energistyrelsen, Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager til projektets finansiering og at flere private virksomheder også deltager i projektet. På længere sigt opnår Danmark derfor ikke kun en miljøgevinst, men også en erhvervsmæssig fremgang, og det er den vej, vi skal,« sagde Klima- og Energiminister Connie Hedegaard.

Hybridbiler i Ringkøbing-Skjern Kommune
Kommunen sætter to hybridbiler ind i firmagaragen. En bybil, som primært anvendes af kommunens administration ved kørsel til møder og lignende, og et arbejdskøretøj til anvendelse i gågaden for service og renovation. Bilerne tankes fra en brinttankstation, som er etableret ved fjernvarmeværket.

Gaffeltrucks - første skridt
Der skal energi til, når gaffeltrucks køre i døgndrift og flytter rundt på varer og gods. Indendørs bruges batterier for at undgå udstødningsgasser. Batterierne skal byttes flere gange i døgnet, når de løber tør for strøm. Gaffeltrucks, der i stedet drives af brintdrevne brændselsceller i kombination med batterier, giver en række stærke fordele.

De kører langt og længe, som på diesel, og tanker lige så hurtigt, uden at der gås på kompromis med den forureningsfrie drift. Disse stærke fordele ses tydeligt hos en række virksomheder i Vestjylland, som afprøver de nye gaffeltrucks på brændselsceller.

Fiskeauktionen i Hvide Sande
På fiskeauktionen i Hvide Sande glæder man sig til at tage en gaffeltruck på brændselsceller i brug. Den skal erstatte den gamle model, der kører på gas. En brinttankstation er etableret midt på Havnen i Hvide Sande blandt de mange lokale mennesker og turister, der besøger byen hvert år.

Vestas Wind Systems og Chr. C. Grene
I Ringkøbing har Vestas Wind Systems A/S taget ideen om brændselscelletruckens fordele til sig.

Her køre en brændselscelle gaffeltruck, hvor der også er etableret en brinttankstation på havnen i forbindelse med Vestas’ produktionsfaciliteter.

Også i Skjern gør virksomheden Chr. C. Grene A/S dagligt brug af en brinttankstation og en gaffeltruck drevet af brændselsceller.

GOLFCLUB Storådalen og Klosterheden Plantage
Den nye golfbane ved Holstebro ligger bynært og naturskønt på skrænten ned til Storådalen. For GOLFCLUB Storådalen er naturen, design, arkitektur, ny teknologi og et højt serviceniveau for alle gæster de væsentligste elementer i at levere Golf på 1. klasse.

Det var således oplagt, at deltage i Hydrogen Link Vestjylland projektet med en brintdrevet golfbil, så medlemmer og gæster kan få en snigpremiere på fremtidens teknologi pakket ind i lækkert og brugervenligt dansk design.

Klosterheden Plantage anvende en brintdrevet golfbil til at give handicappede og gangbesværede bedre adgang til skoven og naturoplevelser.

Se mere om Hydrogen Link Vestjylland på www.hydrogenlink.net/default.asp

Klima- og Energiminister Connie Hedegaard tanker brint på bilen ved åbningen af tankstationen hvor Flemming Wennike, Hydrogen Link Danmark og Jacob Hansen H2 Logic ser til.
 
 
Søg artikler: