Forside Gå til hovedsite
 
Rekordår for vvs-installatørerne – men er de rustet til nedgangs-tider?
 

2007 blev det bedste år hidtil for både el- og vvs-installatørbranchen, men hver 7. vvs’er og hver 8. elinstallatør-virksomhed kom dog ud med røde tal på bundlinjen. Det er et af hovedresultaterne i Deloittes analyser af vvs-branchen og elinstallatørbranchen.

Det gennemsnitlige driftsresultat er fordoblet siden 2004 for både vvs- og elinstallatørbranchen, som i 2007 have en indtjening på henholdsvis 63 t.kr. pr. ansat og 56 t.kr. pr. ansat. Men mange virksomheder har ikke haft nok glæde af fremgangen - henholdsvis 29% af vvs-installatørerne og 27% af elinstallatører har et afkast af deres investerede kapital på under 10%.

»Det er utilfredsstillende, fordi en sund virksomhed bør mindst have et afkast på 10%, når man ser på den risiko, der er forbundet med at drive virksomhed. Tilmed var aktivitetsniveauet i 2007 højt – der var masser at lave for virksomhederne, og det burde have slået mere igennem på resultaterne,« mener statsautoriseret revisor Bo Odgaard fra Deloittes installatør-fokusgruppe, der står bag analyserne.

Mange virksomheder har faretruende regnskabstal
Ca. hver 8. vvs-virksomhed og hver 9. elinstallatørvirksomhed har regnskabstal, der bør få advarsels-lamperne til at lyse. Disse virksomheder har en lav soliditet - under 15% - og et afkast af den investerede kapital på mindre end 10%. Derfor er de sårbare over for uforudsete forhold.

»Disse virksomheder bør se på, hvordan de kan sætte initiativer i gang for at skabe bedre indtjening. Vores erfaring er, at man ved hjælp af kalkulationer og planlægning kan optimere virksomhedernes drift betydeligt. Desuden er det vigtigt, at man via virksomhedernes økonomisystem løbende får relevante oplysninger om, hvordan virksomheden udvikler sig,« udtaler Bo Odgaard.

Særligt store udfordringer for virksomheder med 21 - 40 ansatte
Analyserne viser, at virksomheder med 21 - 40 ansatte har indtjeningsmæssige udfordringer og at problemerne er størst for vvs-virksomhederne:

• Mens hele vvs-branchens indtjening fra 2004 til 2007 er fordoblet, er denne gruppes indtjening kun steget med 46% i samme periode.

• I 2007 realiserede denne gruppe af vvs-virksomheder den laveste indtjening i branchen.

• Målt på afkast af den investerede kapital har vvs-virksomhederne med 21 – 40 ansatte ligefrem haft tilbagegang i forhold til 2006.

• Blandt vvs-virksomheder med 21 - 40 ansatte har næsten hver 4. virksomhed faretruende regnskabstal i form af lav soliditet - under 15% - og et afkast af den investerede kapital på mindre end 10%.

»Det er alarmerende, at hver 4. vvs-virksomhed i størrelsesgruppen 21-40 ansatte har kombinationen af dårlig indtjening og høj gældsandel. Hvis der ikke kommer styr på indtjeningen eller virksomhederne får tilført kapital, vil de være nødsaget til enten at drosle ned på aktivitetsniveauet eller blive meget sårbare over for uforudsete begivenheder som eksempelvis konkurs hos større kunder eller et enkelt tabsgivende projekt.«

Også blandt elinstallatørvirksomhederne har gruppen med 21 - 40 ansatte oplevet en mindre vækst i indtjeningen end de øvrige størrelsesgrupper. 13% har faretruende regnskabstal i denne størrelsesgruppe mod 11% for hele elinstallatørbranchen.

Store firmaer klarer sig bedre
For 3. år i træk er indtjeningen blandt de største virksomheder med mere end 40 ansatte steget mere end brancherne som helhed. I vvs-branchen ligger indtjeningen nu i denne gruppe på niveau med branchegennemsnittet. I elinstallatørbranchen mangler denne gruppe fortsat 10-15% i indtjening for at komme på niveau med branchegennemsnittet.

»En af grundene til den væsentlige forbedring er formentlig, at licitationsmarkedet i de seneste år ikke har været så presset som for 4-5 år siden,« forklarer Bo Odgaard.

Vvs- kontra el-installørvirksomheder
Analyserne viser generelt ensartede trends i de to brancher, men hvad omsætningen angår, er der stor forskel på de to brancher. Mens en gennemsnitlig vvs-virksomhed har en årlig omsætning på 1.120 t.kr. pr. ansat, så har en gennemsnitlig elinstallatørvirksomhed en omsætning på 935 t.kr. pr. ansat svarende til en forskel på 20%.

»Vvs-virksomhedernes højere omsætning kan henføres til, at projekter i en vvs-virksomhed typisk har en højere materialeandel end typiske projekter i elinstallatørvirksomheder,« forklarer Bo Odgaard og forsætter: »Vvs-branchen har et større indtjeningspotentiale i form af materialeavancer end elinstallatørvirksomhederne, mens de to faggrupper har stort set samme salgspris for deres timer. Dette gør det alt andet lige sværere for elinstallatørerne at tjene penge.«

Fremtiden
»Aktivitetsstigningerne i de to brancher er stoppet og der må over tid forventes nedgang, men dette er ikke nødvendigvis faretruende, da der i mange virksomheder har været for travlt,« forklarer Bo Odgaard, som afsluttende siger: »Uanset fremtidsperspektiverne er det meget vigtigt, at virksomhederne stiller krav til deres acceptable indtjening, så de som minimum får et afkast af den investerede kapital, der afspejler den risiko, de løber.«

Baggrund
Analyserne af den økonomiske udvikling i installatørbrancherne er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabstal fra henholdsvis 900 danske vvs-virksomheder og 825 danske elinstallatørvirksomheder i perioden 2003-2007. Virksomhederne har mellem 5 og 500 ansatte.

Kilde: Deloitte.

 
 
Søg artikler: