Forside Gå til hovedsite
 
Arbejdstilsynet underkendt i landsretten
 

Maskinfabrikken Reka i Nordjylland blev i sommer dømt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Nu har landsretten underkendt Arbejdstilsynet, der også kritiseres for ikke have foretaget nærmere undersøgelser, der kunne underbygge tilsynets påstande.

Af Ole Andersen

Dømt i byretten. Pure frifundet i landsretten. Det er et sjældent syn for virksomheder, når Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg og mener, at arbejdsmiljøloven er overtrådt. Men Maskinfabrikken Reka A/S følte sig så uretfærdigt behandlet og fejldømt i byretten i en sag om udsugning og ventilation på virksomheden, at den på stedet ankede en dom i byretten og en bøde på 20.000 kroner.

»Det havde selvfølgelig været billigere for os at have droppet sagen og betalt bøden. Men vi ville ikke finde os i at blive anklaget for noget, der er helt forkert. At vi tabte sagen i byretten er helt ude i hampen,« siger direktør Christian C. Larsen.

To repræsentanter fra Arbejdstilsynet mødte i november 2006 op på den nordjyske virksomhed. Godt ti måneder senere forelå der et anklageskrift i straffesagen, hvor virksomheden og Christian Larsen blev tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Anklagen
Anklagen gik ud på, »at arbejdet den 15. november 2006 ikke blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte Tommy Kristensen, udførte svejsearbejde, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til fjernelse af svejserøgen, f.eks. ved brug af den i virksomheden etablerede procesudsugning, hvilket bevirkede, at den ansatte blev udsat for unødige påvirkninger fra den sundhedsskadelige svejserøg, som indebærer risiko for luftvejslidelser i form af blandt andet astma og kræft.«

Under sagens fremlæggelse i byretten i Aalborg forklarede repræsentanten fra Arbejdstilsynet, at han under sit uanmeldte besøg i svejsehallen på Reka konstaterede, at én person svejsede uden brug af procesudsugning, og at det lignede fuldsvejsning, som den ansatte var i gang med.

Han forklarede også, at røgen gik op i svejsehjelmen på den person, der stod og svejsede, og at afstanden til udsugningsslusen i øvrigt så ud til at omkring 1,5 meter væk, men at han ikke målte det.

Den pågældende svejser, som dengang var smedelærling i Reka, forklarede, at han ikke fuldsvejsede, men hæftede, og at der i loft og guld er udsugning, som tændes om morgenen, og at udsugningen var i gang. I sagen blev der også fremlagt fotos

På baggrund af Arbejdstilsynets repræsentant, fastslog byretten i Aalborg den 10. juli i år, at arbejdet den pågældende dag ikke var udført sundhedsmæssigt forsvarligt, og at Reka skulle betale sagens omkostninger og en bøde på 20.000 kroner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Frifindelsen
Denne afgørelse var de tre dommerne i landsretten ikke enig i, da de enstemmigt pure frikendte Reka og direktør Christian C. Larsen i sidste måned for at have overtrådt arbejdsmiljøloven.

Landsretten lagde mere vægt på udsagn fra den pågældende svejser Tommy Kristensen, hvis forklaring blev betegnet som »troværdig og sammenhængende«. Landsrettens dommere lagde også stor vægt på, at arbejdstilsynets repræsentant under sit besøg på virksomheden »ikke foretog en nærmere undersøgelse af procesudsugningens præcise afstand og vinkel i forhold til svejsestedet«.

»Jeg mener, at denne her sag bør give anledning til en principiel diskussion på et højere niveau. Der kommer folk fra Arbejdstilsynet og anklager os for noget, der er helt forkert. Det er useriøst. Skal man virkelig finde sig det,« spørger Christian C. Larsen, der også følte sig stærkt forulempet af, at repræsentanterne fra tilsynet uden at kontakte værkfører eller andre på virksomheden, bare gik ind i virksomheden:

»Man skal huske på, at det er meget alvorligt at blive udsat for den slags beskyldninger i en straffesag og med politiafhøringer. Når der så samtidig bliver begået en lang række fejl som at tiltale mig, selv om ikke ejer virksomheden, gøre hele sagen endnu mere grotesk,« siger Christian C. Larsen, der også blev bedt om at underskrive den rapport, som tilsynets repræsentanter udarbejdede efter sit uanmeldte besøg:

»Det ville jo i så fald have været en ren tilståelsessag. Jeg ville selvfølgelig ikke skrive under på en rapport, der på en lang række punkter er forkert. Vi taler jo ikke om en fartbøde. Vi taler om en straffesag.«

Inden sagen skulle føres ved byretten i Aalborg, havde Christian C. Larsen bedt virksomhedens advokat om at appellere på stedet, hvis man blev dømt.

ole@ds-net.dk

Reka A/S
Maskinfabrikken REKA A/S, har siden 1979, designet, produceret og opført :

• Håndfyrede kedler til halm, træ, kul m.m., fra 22 - 250 kW.

• Produktion af automatiske fyringsanlæg for halm, træflis, spåner, savsmuld, piller, kul samt korn og afrens.

• Projektering og opførelse af komplette fyringsanlæg/varmecentraler, fra 10 - 6500 kW, for biobrændsel med fugtindhold op til 55%.

 
 
Søg artikler: