Forside Gå til hovedsite
 
Borgmester: Ud med skibsværft – ind med havneboliger
 

Det er sjældent, at en borgmester sigter mod 400 færre arbejdspladser i sin kommune. Men det er præcist, hvad der er ved at ske i Fredericia, mener direktøren for et af de sidste værfter i Danmark.

Af Lars Abild
Journalist

Danmarks største reparationsværft med 110 medarbejdere og 300 ansatte hos underleverandører når at fylde 100 år på sin nuværende adresse i Fredericia havn, men så er det også slut, hvis det står det til borgmesteren i kommunen, socialdemokraten Uffe Steiner Jensen, der har et politisk flertal bag sig.

I byrådet er det besluttet, at værftets lejemål med kommunen er opsagt. Senest i 2017 skal grunden være ryddet, når lejemålet udløber. Havnearealet er allerede solgt til fonden Realdania for 300 mio. kr.

Planen er nu at omdanne havnen og bygge cirka 1.000 boliger med tilhørende erhvervslejemål for det svimlende beløb på fem milliarder kroner.

Solid økonomi
Værftsdirektør Thomas Andersen er voldsomt skuffet og utilfreds med det politiske tiltag, der kommer i en periode, hvor værftet har en solid økonomi. Regnskabet for 2007 viste et overskud på knap 44 mio. kr. Også 2008 bliver et godt år, hvor nye kunder er kommet til, oplyser værftet.

Direktør Thomas Andersen har besluttet at kæmpe for, at de mange arbejdspladser kan bibeholdes og at skibe også i fremtiden kan blive efterset og repareret på værftet. I forsøget på at få ændret den nuværende situation har han allieret sig med advokat Poul Hvilsted, partner i advokatfirmaet Horten.

Tidligere har advokaten ført »kamp« på vegne af De Samvirkende Købmænd mod det størrelsesmæssigt ulovligt opførte Bilka varehus i Horsens. Byggeriet blev senere gjort lovligt af Naturklagenævnet. Men den afgørelse og en erstatningssag er sendt videre op i retssystemet, hvor det fortsat verserer.

Om Fredericia Værft siger advokaten:

»Det er meget vigtigt at gøre opmærksom på, at politikere naturligvis også kan begå fejl. Vi har fået knap 16.000 meningstilkendegivelser efter, at vi oprettede hjemmesiden »Bevar Fredericia Skibsværft«. Jeg tror, at mange af byens borgere holder fast i, at det er en industriby, og at det vil tage meget lang tid, inden havnen kan bruges til en helt ny bydel. Da det er industri, der er tale om, skal der ske en meget stor oprydning på flere grunde. Ikke kun på værftsarealet.«

På et tidspunkt var der lagt op til, at værftet muligvis kunne flyttes, men det er en meget luftig tanker.

»Der vil være nogle enorme omkostninger til ny infrastruktur på og til et værft. Den holder næppe,« siger Hvilsted.

Tilbuddet
Men der er ingen tvivl om, at værftet står i en meget vanskelig situation. Borgmester Uffe Steiner Jensen (S) har med de helt store ord meldt ud, at tilbuddet fra Realdania var for godt til at blive afvist. Nok er han ked af at vinke farvel til værftet, men til Fredericia Dagblad kalder han det for den største chance for byen i »flere hundrede år.« Og en beslutning konfirmeret af et politisk flertal på rådhuset. I en pressemeddelelse fra Realdania, siger han:

»Jeg er glad for, at vi nu har opnået en definitiv løsning, og at strategien om en helhedsløsning er opnået med den bedst tænkelige partner. Det nye byområde rummer fantastiske perspektiver. Vi vil skabe en bydel, der skaffer Fredericia bys beboere direkte adgang til havnen, vi vil invitere byens borgere og erhvervslivet til at deltage aktivt i den nye bydels udvikling, og vi styrker erhvervsudviklingen og beskæftigelsen markant. Dette projekt vil blive en af flere katalysatorer for trekantområdets udvikling. Der er nu åbnet mulighed for at gennemføre et af de mest fremsynede byudviklingsprojekter i Danmark i nyere tid.«

Partnerskab
Adm. direktør Flemming Borreskov i Realdania kalder samarbejdet med kommunen for et forpligtende partnerskab, der på professionel måde kan »lede og organisere« udviklingen af området i »dialog med byens borgere.«

Kommunen og Realdania mener i fællesskab, at der bliver tale om at »åbne Fredericias historiske fæstningsby mod vandet og omdanne den østlige del af Fredericia havn til et attraktivt byområde med bolig, erhverv og kultur«.

Realdania forudser, at der kan skabes op imod 2.800 arbejdspladser. Et væsentligt større tal end de 400 arbejdspladser på værftet.

Poul Hvilsted giver ikke meget for de beregninger og siger:

»Umiddelbart er de fleste da for byudvikling, men for det første er udvikling ikke nødvendigvis at lave cafeer på en havn og fjerne arbejdspladser, der hvert år generer overskud til Fredericia. For det andet er det vel ikke lige tiden at gå i gang med at bygge penthouse-lejligheder, de fleste alligevel ikke har råd til at betale. Det vil næppe overraske nogen, når jeg siger, at der står en del lejligheder tomme rundt om i Danmark og de såkaldte developere render heller ikke rundt og skilter med deres økonomiske resultater for tiden. Dem kan man møde i Sø- og Handelsretten«.

Det politiske flertal i Fredericia Byråd mener, at det nye boligområde adskiller sig fra flere københavnske havneprojekter, hvor der blot er tænk i boliger. Der bliver både tale om leje-, eje- og andelsboliger under overskriften "Liv, rum og boliger".

Poul Hvilsted mener, at politikerne har nogle fantastiske billeder på nethinden af, hvad det bliver for en bydel. »Men det er helt klart min fornemmelse, at den almindelige fredericianer har sine forbehold over, hvor stor den samlede regning bliver. Udviklingen igennem de seneste år viser, at man ikke laver nye bydele over natten«.

Læs mere om værftet og links til indlæg fra borgere i Fredericia: www.bevar-fsv.dk/

* Allerede nu har sagen også været en tur i Miljøministeriet hos den jyske minister Troels Lund Poulsen (V). Han mener ikke, at planloven er blevet brudt i forbindelse med salget af kommunens grund til et selskab ejet af fonden og kommunen, men det får ikke værftsledelsen til at give op. Værftsdirektør Thomas Andersen kalder det for en fortløbende proces.

* Krigen mellem værftet og kommunen har også vist, at det ikke er alle byens borgere, der ønsker en ny bydel. Mandag den 15. september var der besøg på værftet af mere en end et tusinde personer. I Smedehallen på værftet havde de to parter sat hinanden i stævne for hver især at fortælle om deres syn sagen. Repræsentanter fra værftet antydede, at kommunens salg af værftsgrunden til fonden Realdania ikke har været lovlig, hvilket var alt andet en sød musik i de fremmødte politikeres ører.

»Det er meget, meget usagligt og tjener vel egentlig kun til at skabe forvirring om, hvad projektet egentlig går ud på. Metoden er vel kun egnet til underholdning, og det er også, hvad jeg mener, vi har overværet i aften,« sagde borgmester Uffe Steiner-Jensen efterfølgende til DR Trekanten.

* Realdanias planer sammen med Fredericia kommune er, at det kommende byområde skal udvikles på Kemira grunden, et mindre område af Fredericia Havns arealer samt grunden, der i dag huser Fredericia Skibsværft. Associated Danish Ports A/S, ADP, har besluttet ikke at forlænge lejemålet med Fredericia Skibsværft, der udløber 1. januar 2017.

Det nye byområde bliver på ca. 20 hektar. Området forventes at kunne rumme omkring 1.000 boliger og kan tilføre Fredericia Kommune op mod 2.800 nye arbejdspladser inden for de næste 25 år. Efter de aftaler, der er indgået mellem Fredericia Kommune og Realdania, forventes de første dele af arealet at kunne tages i brug om 3-4 år.

Borgmester i Fredericia Kommune, Uffe Steiner (S).
Det er en udsigt som denne, der kan gøre en ny bydel i Fredericia attraktiv for mange mennesker – og for kommunens pengekasse.
 
 
Søg artikler: