Hjem
 
 
Lærlingebestemmelser

Her kan du downloade/se de nye lærlingebestemmelserne i forbindelse med overenskomsten:

Overenskomsterne i papirudgave

Ring til Anette Demant i sekretariatet på 6617 3333 eller bestil online her, hvis vi skal sende overenskomsterne i papirudgave til dig.

Download

Du kan downloade overenskomsten for timelønsområdet som PDF-fil ved at klikke her

Overenskomst for timelønsområdet

Her finder du timelønsoverenskomsten fra 2010 indgået med Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet. 

Klik på overskrifterne for at læse nærmere.

Præambel
A. Tillidsrepræsentantbestemmelser
§ 1 Valg af tillidsrepræsentant
§ 2 Fællestillidsrepræsentant
§ 3 Tillidsrepræsentantens uddannelse
§ 4 Tillidsrepræsentantens opgaver
§ 5 Møder med ledelsen
§ 6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant m.v.
§ 7 Stedfortræder for tillidsrepræsentant
B. Lokale aftaler
§ 8 Lokale aftaler mellem arbejdsgiveren og medarbejderne
C. Arbejdstid og fridage
§ 9 Arbejdstid
§ 10 Deltid
§ 11 Arbejdstidens overholdelse
§ 12 Arbejdsuro
§ 13 Fridage
§ 14 Feriefridage
D. Overarbejde
§ 15 Overarbejde
§ 16 Betalingssatser for overarbejde
§ 17 Varsling af overarbejde
§ 18 Opgørelse af overarbejdstiden
E. Skiftehold
§ 19 Skiftehold
F. Forskudt arbejdstid
§ 20 Etablering af forskudt arbejdstid
§ 21 Betaling for arbejde på forskudt arbejdstid
§ 22 Varsling til forskudt tid
§ 23 Varighedsbestemmelse ved forskudt arbejdstid
§ 24 Overarbejde med forskudt arbejdstid
G. Udearbejde
§ 25 Definition af udearbejde
§ 26 Betaling for udearbejde
§ 27 Betaling af vejpenge
§ 28 Bortfald af udearbejdstillæg og vejpenge
H. Rejsearbejde
§ 29 Definition af rejsearbejde
§ 30 Betaling af rejsearbejde
§ 31 Betaling for rejsetid
§ 32 Betaling for udgifter til befordring, kost og logi
I. Lønforhold
§ 33 Timeløn
§ 34 Særlige timelønsbestemmelser
§ 35 Akkord og produktivitetsfremmende lønsystemer
§ 36 Fritvalgskonto
J. Betaling ved ventetid og hjemsendelse m.v.
§ 37 Ventetid
§ 38 Hjemsendelse
§ 39 Tilskadekomst/sygdom/barsel
K. Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
§ 40 Ansættelse og afskedigelse
§ 41 Ophævelse af arbejdsforhold under akkord
§ 42 Tilbagetrækning af opsigelser
§ 43 Genantagelse af medarbejdere
L. Betaling for feriedage
§ 44 Ferie
M. Lønudbetaling
§ 45 Lønudbetaling
N. Andre aftaler
§ 46 Rør- og blikarbejde
§ 47 Faglig videreuddannelse
§ 48 DS-Kompetenceudviklingskonto
§ 49 Lærlingebestemmelser
§ 50 Nyoptagne virksomheder
§ 51 Behandling af uoverensstemmelser
§ 52 Overenskomstens varighed

Bilag

Bilag 1-15

Bilag 1 : Protokollat vedr. hovedaftale og uddannelsesfond
Bilag 2 : Vedrørende pensionsordning
Bilag 3 : Uddrag af lov om arbejdsmiljø Hvileperiode og fridøgn
Bilag 4 : Lønudbetaling i forbindelse med sommerferien
Bilag 5 : Regler for opnåelse af faglig anerkendelse uden at have opnået et svendebrev/uddannelsesbevis
Bilag 6 : DS-Kompetenceudviklingskonto
Bilag 7 : Retningslinier for etablering af arbejdsfordelingsordninger inden for denne overenskomsts område
Bilag 8 : Generelle betalingsregler, hvor medarbejderne benytter eget motorkøretøj i virksomhedens tjeneste
Bilag 9 : Aftale om fordeling af udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af værnefodtøj
Bilag 10 : Tillidsrepræsentanterne og det lokale samarbejde i DS Håndværk & Industris virksomheder
Bilag 11 : Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter
Bilag 12 : Offshore
Bilag 13 : Funktionærlignende ansættelsesvilkår
Bilag 14 : Udenlandske medarbejdere
Bilag 15 : Protokollat vedr. dobbeltbeskæftigelse

Bilag 16-29

Bilag 16 : Protokollat vedr. varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser i større omfang
Bilag 17 : EU-direktiver
Bilag 18 : Ansættelsesaftale
Bilag 19 : Vikarbureauer
Bilag 20 : Tele-/distance-/hjemmearbejde
Bilag 21 : Organisationsaftale om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på virksomhederne
Bilag 22 : Det rummelige arbejdsmarked
Bilag 23 : Protokollat mellem Dansk Låsesmede Forening og Dansk Metal
Bilag 24 : Information om natarbejde
Bilag 25 : Kompetenceudvikling i virksomhederne
Bilag 26 : Implementering af Ligelønsloven m.v.
Bilag 27 : Etablering af ligelønsnævn
Bilag 28 : Natarbejde og helbredskontrol
Bilag 29 : Protokollater til § 46

 

   
DS Håndværk & Industri • Magnoliavej 2-4 • 5250 Odense SV • Telefon 6617 3333 • E-mail: ds@ds-net.dkPersondatapolitik